Kdo jsme

Sbor Církev Teplice byl založen v roce 1992. Prošel určitým vývojem a stal se součástí sborů Církve živého Boha. Jsme společenství lidí, kteří se pravidelně schází. Mluvíme slovo z Bible, modlíme se za nemocné.
Toužíme po tom, aby co nejvíce lidí zakusilo ve svém životě Boží lásku.

Čemu věříme

Věříme v apoštolské vyznání víry:
„Věříme v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil do nebe, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věříme v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení z mrtvých a život věčný.“

Základní informace

  • jsme státem registrovaná církev
  • nejsme financováni státem
  • nejsme financováni ze zahraničí
  • nežádáme majetek od státu

Církev živého Boha

Církev živého Boha
Církev živého Boha – klikněte na obrázek (rozcestník)