V rámci sboru pořádáme kurzy, které dělíme na tři úrovně.
1 – kurzy pro ty, kteří hledají Boha, nebo se chtějí ujistit v poznání Boha
2 – Kurzy stability, nebo také posílení se v poznání Boha
3 – Kurzy pro ty co slouží, nebo se chtějí do služby Bohu zapojit

  • 1)
  • Kurz Alfa (2 lekce pro ty, co hledají Boha)
  • Kurz Beta (8 lekcí pro posílení v poznání Boha)
  • 2)
  • Kurz Nové stvoření (lekce pro pochopení své nové identity)
  • Kurz Obnova mysli (lekce pro vítězný život)
  • 3)
  • Kurz služby DHT (lekce pro službu v oblasti uzdravení)